Westregruppens historie

Prosjekter i regi av Byggmester Asbjørn Westre og hans selskaper:

(mindre rehabiliteringjobber og oppdrag er ikke medtatt)

 

FRA 1960 - >

Eneboliger til private 1961 1996, Nybygg, 500, Tømrer og snekker, Ålesund

Ingolf Hansens slakteri,Volsdalsberga 1965 omb./rehab Tømrer og snekker Ålesund

Arvid B Hansen, Reitebø Gård 1965 omb./rehab Tømrer og snekker omeng

Ungdommens spare og byggelag,Skarbøv. 1966 rekkehus 8 Tømrer og snekker Ålesund

Willy Simonsen, Skutvika 1968 tot.omb. Tømrer og snekker Ålesund

Fremmerholen 1969 rekkehus 19 Prosjektering,byggherre og hov.entrepr. Ålesund

Prosjekt Westre, Lerstad 1969 rekkehus/eneb. 39 Prosjektering,byggherre og hov.entrepr. Ålesund

Thunem Junior, Keiser Wilhelmsgt34 1969 ombygging Hovedentreprenør Ålesund

 

FRA 1970 ->

Sparebanken Møre, Kr.plass 1970 Nybygg Tømrer og snekker Ålesund

Anton O Ness, Kippervikgt. 1970 omb./rehab Prosjektering,byggherre og hov.entrepr. Ålesund

 Sunnmørsbanken, Hareid 1971 1972 omb./rehab Tømrer og snekker omeng

Martingjerdet 1971 rekkehus 76 Prosjektering,byggherre og hov.entrepr. Ålesund

NKL Lager, Breivika 1971 nybygg Tømrer og snekker Ålesund

Distriktshøyskolen, Volda 1971 Skole Tømrer og snekker omeng

Johan J helland, Parkgata 1973 Nybygg/rehab. Hovedentreprenør Ålesund

Fagerlia Gymnas og Idr. 1973 Nybygg Tømrer og snekker Ålesund

Sunnmørsposten, Storgt. 1973 Nybygg Hovedentreprise Ålesund

Haram Videregående skole 1973 skole Tømrer og snekker omeng

Brattvåg Barnehage/daghjem 1973 Nybygg Hovedentreprenør omeng

Solia Dagheim, Volda 1973 Prosjektering og hovedentreprenør omeng

Vestlandske salgslag 1974 1975 Nybygg/omb. Tømrer og snekker Ålesund

Haram Sykeheim 1974 1975 Nybygg Tømrer og snekker omeng

Elling Aarseth, Kongensgt 1974 Foretning/kontor Hovedentreprise Ålesund

Volsdalen Kirke 1974 Nybygg Tømrer og snekker Ålesund

Storfjord Hotel 1974 Hotel Tømrer og snekker omeng

Birger Thunem, Sankten 1975 Tot. ombygging Hovedentreprenør Ålesund

Breivika 1975 enebolig m/sokkelleil. 24 Prosjektering,byggherre og hov.entrepr. Ålesund

Øyra Barneskole, Volda 1976 1977 Skole Prosjektering og hovedentreprenør omeng

 Sørnesbygget 1976 Forretn/kontor Tømrer, snekker og fasade Ålesund

Privatbanken 1976 Tot. ombygging Hovedentreprise Ålesund

Harry Hoel, vindgårdsskiftet 1976 Foretning/kontor Tømrer og snekker Ålesund

Westrebygg, Breivika (nå Elegante) 1976 Lager og kontor Prosjektering,byggherre og hov.entrepr. Ålesund

Stordal Aldersheim 1976 Nybygg Tømrer og snekker omeng

Alfr.Nesset,Kongensgt.19 1977 omb./rehab Hovedentreprenør Ålesund

Ulstein videregående 1977 skole Tømrer og snekker omeng

Studentblokka, Volsdalen 1978 Leiligheter/hybler Tømrer og snekker Ålesund

Hatlane Syd, 3 byggetrinn 1978 rekkehus 180stk Prosjektering,byggherre og hov.entrepr. Ålesund

Ålesund Rådhus 1978 Forretn/kontor Tømrer og snekker Ålesund

Fagerlia Videreg.,husstelskole 1978 Nybygg Tømrer og snekker Ålesund

Holenfeltet, Langevåg 1978 Eneboliger 20 Prosjektering og hovedentreprenør omeng

Stranda Videregående 1978 skole Tømrer og snekker omeng

 

FRA 1980 - >

Moa helsehus 1979 1980 Nybygg Tømrer og snekker Ålesund

Roald, kongensgt 1979 omb./rehab Tømrer og snekker Ålesund

Raneshuset, kongensgt. 1979 omb./rehab Tømrer og snekker Ålesund

Hotel Scandinavie 1979 omb./rehab Byggherre og hovedentreprenør Ålesund

Vinmonopolet 1980 Forretn/kontor Tømrer og snekker Ålesund

Næringsmiddelkontrollen 1980 Nybygg Hovedentreprenør Ålesund

Fiskernes hus 1981 omb./rehab Tømrer og snekker Ålesund

Gjensidige, kippervikgt. 1982 Nybygg Tømrer og snekker Ålesund

Moa Butikksenter, Stormoa (nordsiden) 1982 Nybygg Tømrer og snekker Ålesund

Nedre Skothaugen, Spjelkavika 1982 Eneboliger 10 Prosjektering og hovedentreprenør Ålesund

 Åse Sjukeheim 1982 Nybygg Tømrer og snekker Ålesund

Grimmergaarden (nå Åles storsenter) 1983 Forretn/kontor Byggherre,snekker og tømrer Ålesund

 "Sjokoladebyen", Fjellgata 1984 1985 omb./rehab Tømrer og snekker Ålesund

Løvenvoldgt.8 1984 1985 omb./rehab Tømrer og snekker Ålesund

Felleskjøpet, Breivika 1984 1985 Tømrer og snekker Ålesund

Høyberg, Lihauggt.8 1984 omb./rehab Tømrer og snekker Ålesund

N.O.Ytterdal, Kongensgt. 1984 omb./rehab Tømrer og snekker Ålesund

Sunnmørsbanken, Moa 1984 Nybygg Tømrer og snekker Ålesund

Kommunale boliger, Fjelltun 1985 Tot. ombygging Tømrer og snekker Ålesund

Brunholmgata 3 1985 Leiligheter 30 Prosjektering,byggherre og hov.entrepr. Ålesund

Øvre Skothaugen, Spjelkavik 1986 Eneboliger 16 Prosjektering og hovedentreprenør Ålesund

 Brunholmgata 1 1987 Leiligheter/forretn 15 Hovedentreprenør Ålesund

Morks Minne,Bogneset 1987 Hovedentreprenør Ålesund

Kjellbåtten, Trafostasjon 1987 Nybygg Tømrer og snekker omeng

H.I.Giørtz, Ystenesgt 1988 ombygging Tømrer og snekker Ålesund

Scandic Hotel 1988 Nybygg Tømrer og snekker Ålesund

Fjellgata 36 1988 Leiligheter 9 Tømrer og snekker Ålesund

Vestrefeltet, Langevåg 1988 Eneboliger 24 Prosjektering og hovedentreprenør omeng

Fjellstua 1989 Tilbygg/omb. Tømrer og snekker Ålesund

Sparebanken Møre, Kippervikgt. 1989 Nybygg/rehab. Tømrer og snekker Ålesund

Fjordlaks 1989 Nybygg Tømrer og snekker Ålesund

 

FRA 1990 ->

Fiskeritekn., Høyskole 1990 Skole Tømrer og snekker Ålesund

Storgt.12 1991 1992 Rehabilitering Hovedentreprenør Ålesund

Fjordlaks 1991 ombygging Tømrer og snekker Ålesund

Rekkehus, Langevåg 1991 rekkehus 4 Hovedentreprenør omeng

Grautneset, renseanlegg 1992 1993 Tømrer og snekker Ålesund

Sykehusbl, Barnerehab. 1992 1993 omb./rehab Tømrer og snekker Ålesund

Parken Hotel, Kongr.sal 1992 Tilbygg Tømrer og snekker Ålesund

HVPU boliger, Langevåg 1992 rekkehus Hovedentreprenør omeng

Giske Rådhus 1993 1994 Tilbygg Tømrer og snekker omeng

Muritunet, Valldal 1993 1994 Nybygg Tømrer og snekker omeng

Orion. Kirkegt.14 1993 omb./rehab Byggherre og hovedentreprenør Ålesund

Borgund Folkehøyskole 1994 1995 tilbygg Tømrer og snekker Ålesund

Storhauggata 7 1994 omb./rehab 7 Byggherre og hovedentreprenør Ålesund

Sørneset (tidl. Flyhavna) 1994 rekkehus 18 Prosjektering,byggherre og hov.entrepr. Ålesund

 Sameiet Storgt.12 1994 omb./rehab Hovedentreprenør Ålesund

Helikopterbase, sykehuset, Åse 1994 Tømrer og snekker Ålesund

Furmyrhagen 1995 1996 Rekkehus 22 Prosjektering,byggherre og hov.entrepr. Ålesund

 Remagården, Ålesund 1995 1996 Nybygg,omb. 19 Underentreprenør, Tømrer Ålesund

 Fiskerstranda Skole 1995 1996 Skole Tømrer og snekker omeng

StorMoa kjøpesenter 1995 omb./tilbygg Tømrer og snekker Ålesund

Moloveien 3 1995 Nybygg Tømrer og snekker Ålesund

ONS, St.Olavsplass 1995 omb./rehab Tømrer og snekker Ålesund

Stokke Barnehage 1995 barnehage Tømrer og snekker omeng

Hjellenhagen boligfelt, Spjelkavik 1996 1997 Eneboliger 11 Prosjektering og hovedentreprenør

 Ålesund Vegstasjon, Olsvika 1996 1997 Nybygg Hovedentreprise Ålesund

Hjellenhagen, Spjelkavik 1996 Rekkehus 16 Prosjektering,byggherre og hov.entrepr. Ålesund

 R.P. Morksvei 17 1996 Nybygg,omb. Hovedentreprise Ålesund

Rica Parken Hotel 1996 Tilbygg Underentreprenør, Tømrer Ålesund

Emblem Skole 1997 1998 Nybygg/tilbygg Hovedentreprenør Ålesund

Storhauggata 3 1997 1998 Nybygg 8 Prosjektering,byggherre og hov.entrepr. Ålesund

 Torghallen, Boligkvartal I sentrum 1997 2002 Forretn. Og bolig 80 Prosjektering,byggherre og hov.entrepr. Ålesund

Hjelpemiddelsentralen, Åse 1997 Nybygg Underentreprenør, Tømrer Ålesund

Keiser Wilhelmsgate 34 1997 ombygging Hovedentreprise Ålesund

Eidsdal Skule 1997 Tilbygg Underentreprenør, Tømrer omeng

Giske Rådhus 1997 Tilbygg Hovedentreprise omeng

Vegsundrabben I, boligfelt 1998 2000 Eneboliger 9 Prosjektering og hovedentreprenør Ålesund

 Borgundveien 223, 1999 Tot. ombygging Hovedentreprenør Ålesund

Hellegata 6, 1999 Tot. ombygging Byggherre og hovedentreprenør Ålesund

RIMI, Langevåg 1999 tilbygg, forretn/kontor og bolig Tømrer og snekker omeng

Tomannsbolig, Indre Hatlen 1999 Nybygg bolig 2 Prosjektering,byggherre og hov.entrepr.

 Ålesund Spjelkavik Barneskole 1999 Nybygg Skole Tømrer og snekker Ålesund

 

FRA 2000 ->

Spjelkavikheimen, omsorgsenter 2000 2001 Nybygg Tømrer og snekker Ålesund

Ekornes Fabrikker ASA 2001 2002 Nybygg Tømrer og snekker omeng

Pan Fish ASA 2001 2002 Tot. ombygging Hovedentreprenør omeng

Vegsundrabben II, boligfelt 2002 2005 rekkehus 16 Prosjektering,byggherre og hov.entrepr. Ålesund

Br Aarseth AS 2002 Nybygg,Kjølelager Hovedentreprenør omeng

Barnehage, Giske 2002 Nybygg,Barnehage Hovedentreprenør omeng

Kyst Direktoratet 2002 ombygging Tømrer og snekker Ålesund

Borgund Menighetshus 2003 2004 Nybygg, menighetshus Hovedentreprenør Ålesund

Boliger i Ystenesgt.41, Ålesund kommune 2003 ombygging Hovedentreprenør Ålesund

Bingsa velferdsbygg, Ålesund kommune 2003 Nybygg Hovedentreprenør Ålesund

Ekornes ASA 2004 ombygging Tømrer og snekker omeng

Daaskogen Eiendom AS 2004 Nybygg Tømrer og snekker Ålesund