Ludvikmarka

Boliger på Åse

 

På Ludvikmarka i Åse-området har Byggtorget Eiendom AS planlagt lavblokker og rekkehuus med til sammen 70 - 80 boliger. Arkitektkontoret Kibsgaard-Petersen as har i samråd med utbygger utarbeidet et reguleringsplanforslag som er innlevert til planmyndighetene i Ålesund kommune, og som vi forventer snart legges ut til 1. gangs høring.

 

Planområdet nordøst for Sentralsykehuset i Ålesund, nord for Borgundvegen, preges i disse dager av en omfattende byggeaktivitet hvor ikke minst veier og infrastruktur til flere betydelige områder klargjøres.

Byggtorget Eiendoms planer består av 2 lavblokker i tre etasjer pluss rekkehus i to etasjer nærmest hovedvegen. Totalt kan det bli omkring 80 leiligheter i ulike størrelser, og med beboerparkering i underetasjer for de fleste.

Lekeareal fordelt på kvartalslekeplass og nærlekeplasser inkluderes selvsagt i planene.

Byggtorget Eiendom AS vurderer innovative og bærekraftige løsninger i prosjektet – det vil bli et utpreget grønt prosjekt hvor utbygger vil vurdere etablering av flere spennende, nye løsninger.